LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


OBSAH

CIEL

 1. DEFINÍCIA

 2. KOREŇ ROVNICE,  SEBAHODNOTENIE

 3. JEDNODUCHÉ ROVNICE, SEBAHODNOTENIE

 4. ROVNICE SO ZÁTVORKAMI, SEBAHODNOTENIE

 5. ROVNICE SO ZLOMKAMI, SEBAHODNOTENIE

 6. SLOVNÉ ÚLOHY, SEBAHODNOTENIE

Po prejdení touto kapitolou budeš podrobne oboznámený so základnými poznatkami o:

 • type a tvare lineárnych rovníc

 • spôsoboch preverenia možného riešenia rovnice

 • riešení jednoduchých lineárnych rovníc

 • riešení lineárnych rovníc so zátvorkami

 • riešení lineárnych rovníc so zlomkami

 • spôsobe prevedenia slovnej úlohy na rovnicu, jej riešenia a forme odpovede


 

Índice


Definición

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia: Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva, 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011
 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.