LINEÁRNE ROVNICE
Algebra

11. RIEŠENIE SLOVNÝCH ÚLOH POMOCOU LINEÁRNYCH ROVNÍC. SEBAHODNOTENIE

Ako prvý krok pred riešením slovných úloh si na spodnom okne vyber počet úloh, ktoré chceš riešiť (minimálne 5, maximálne 30).


Stlač tlačidlo PRÍKLAD a počítač vygeneruje slovnú úlohu. Úlohu vyrieš vo svojom zošite a získaný výsledok zadaj do vytvoreného okna. Po zadaní výsledku stlač tlačidlo RIEŠENIE  a prekontroluj správnosť svojho postupu.

V dolnej časti okna uvidíš priebežne svoju úspešnosť. Tento postup opakuj, kým nevyriešiš Tebou zvolený počet príkladov.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.Ejercicios resueltos

Indice  
  Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)
Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová
 
Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva. 2011
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011
 
<

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.