LINEÁRNE ROVNICE
Algebra

10. RIŠENIE SLOVNÝCH ÚLOH POMOCOU LINEÁRNYCH ROVNÍC - UKÁŽKOVÉ PRÍKLADY

Aby sme boli úspešní pri riešení slovných úloh, musíme mať na pamäti nasledujúce kroky:

  • prepíšeme zadaný problém v úlohe pomocou jazyka algebry - zápis úlohy

  • presne definujeme a zapíšeme význam každej použitej premennej

  • pomocou zápisu úlohy zostavíme rovnicu

  • riešime získanú rovnicu a určíme jej koreň

  • napíšeme slovnú odpoveď na otázku z úlohy.

Klikni na tlačidlo PRÍKLAD a prezri si riešenia zobrazených slovných úloh.

Ak chceš zopakovať slovnú úlohu s inými hodnotami, klikni na ľavé tlačidlo INÉ ZADANIE.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.Ecuaciones con fracciones

Indice Autoevaluación
  Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)
Slovenská verzia
Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová
 
Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva, 2011
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011
 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.