LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


8. RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC SO ZLOMKAMI - UKÁŽKOVÉ PRÍKLADY

Aby sme mohli úspešne riešiť rovnice so zlomkami, musíme vykonať nasledujúce kroky riešenia:

  • odstránime všetky menovatele zlomkov tak, že vynásobíme obe strany rovnice číslom, ktoré je najmenším spoločným násobkom týchto menovateľov

  • ďalej riešime tak, ako v predchádzajúcich príkladoch (odstránime zátvorky a osamostatníme neznámu na ľavej strane rovnice)

Zvoľ koreň rovnice v tvare celého čísla alebo zlomku.

Klikni na tlačidlo PRÍKLAD a  prezri si riešenie rovníc so zlomkami.Ecuaciones con paréntesis

Indice

Autoevaluación.

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva. 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011

 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.