LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


6. RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC SO ZÁTVORKAMI - UKÁŽKOVÉ PRÍKLADY

Aby sme úspešne riešili rovnice so zátvorkami, musíme mať na pamäti nasledujúce kroky riešenia:

  • vykonáme všetky operácie vedúce k odstráneniu zátvoriek na oboch stranách rovnice zvlášť

  • ďalej riešime tak, ako v predchádzajúcich príkladoch (osomostatníme neznámu na ľavú stranu rovnice) 

Zvoľ koreň rovnice v tvare celého čísla alebo zlomku.

Klikni na tlačidlo PRÍKLAD a prezri si riešenie rovníc so zátvorkami.Ecuaciones sin paréntesis.

Indice

Ejercicios

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva. 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011

 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.