LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


7. RIEŠENIE LINEÁRNEJ ROVNICE SO ZÁTVORKAMI. SEBAHODNOTENIE.

Preveríme riešenie lineárnych rovníc so zátvorkami.


Zvoľ si počet príkladov, ktoré chceš riešiť (minimálne 5, maximálne 30), ich obtiažnosť (od 1 - najľahšie po 3 - najťažšie) a tvar koreňa rovnice
(celé číslo, zlomok alebo reálne číslo).

Stlač tlačidlo CVIČENIE. Počítač vygeneruje rovnicu, ktorú vyrieš v zošite a získaný koreň rovnice zadaj do vytvoreného okna. Po zadaní výsledku stlač tlačidlo RIEŠENIE a prekontroluj svoj postup riešenia.

V dolnej časti okna uvidíš priebežne svoju úspešnosť. Tento postup opakuj, kým nevyriešiš Tebou zvolený počet príkladov.Ejercicios resueltos

Indice

Ecuaciones con fracciones.

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva. 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011

 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.