LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


2.PREVERENIE KOREŇA - UKÁŽKOVÉ PRÍKLADY

Do nášho matematického slovníčka pridáme nové pojmy:

Dosadenie hodnoty premennej - čo znamená, že namiesto premennej vo výraze napíšeme nejaké reálne číslo.

    Napríklad, ak za premennú "x" dosadíme číslo "-1" do algebraického výrazu výsledkom tejto operácie bude

Je jasné, že ak po dosadení hodnoty premennej vykonáme vo výraze všetky matematické operácie, získame hodnotu výrazu pre konkrétnu hodnotu premennej.

    Takže, ak vo vyššie uvedenom výraze sme dosadili za premennú "x" číslo "-1", získali sme hodnotu výrazu 9.

Koreňom rovnice  je taká hodnota nezmánej, pre ktorú hodnota výrazu na ľavej aj pravej strane rovnice je rovnaká.


Klikni na ľubovoľné z nižších tlačidiel a pozri si rôzne príklady.

Meň hodnotu neznámej v pravom okne.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.Definición

Indice

Ejercicios

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva. 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011

 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.