LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


3. KORENE ROVNICE. SEBAHODNOTENIE.

Pamätaj!


    Výsledkom lineárnej rovnice môže byť:

            - jeden koreň: rovnosť  v rovnici nastáva práve pre jedno reálne číslo

            - nekonečne veľa koreňov: rovnosť  v rovnici nastáva pre každé reálne číslo

            - žiadny koreň: rovnosť  v rovnici nenastáva pre žiadne reálne číslo

Vyrieš nasledujúcich 10 príkladov. Stlač tlačidlo CVIČENIE a prever, či zadaná hodnota neznámej je koreňom rovnice. Svoje zistenie označ v okne. Stlač tlačidlo  RIEŠENIE a prever správnosť svojho postup.

V dolnej časti okna uvidíš priebežne svoju úspešnosť.Ejercicios resueltos.

Indice

Ecuaciones sencillas.

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácvia por Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011

 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.