LINEÁRNE ROVNICE

Algebra


5. RIEŠENIE JEDNODUCHEJ LINEÁRNEJ ROVNICE. SEBAHODNOTENIE.

Skúsime riešiť  jednoduché lineárne rovnice bez zátvoriek a bez zlomkov.


 Zvoľ si počet príkladov, ktoré chceš riešiť (minimálne 5, maximálne 30), ich obtiažnosť (od 1 - najľahšie, do 3 - najťažšie) a tvar koreňa rovnice (celé číslo, zlomok alebo reálne číslo).

Stlač tlačidlo CVIČENIE. Počítač vygeneruje rovnicu, ktorú vyrieš v zošite a získaný koreň zadaj do vytvoreného okna. Po zadaní výsledku stlač tlačidlo   RIEŠENIE a prekontroluj svoj postup.

V dolnej časti okna uvidíš priebežne svoju úspešnosť. Tento postup opakuj, kým nevyriešiš Tebou zvolený počet príkladov.Ejercicios resueltos.

Indice

Ecuaciones con paréntesis

 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa (adaptácia Sonia M. Armas Gómez)

Slovenská verzia Sonia M. Armas Gómez, Helena Prelecová

 

Ministerstvo školstva Španielského kráľovstva. 2011

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2011

 

Licencia de Creative Commons
Obsah tejto práce podlieha licencii Creative Commons, pokiaľ nie je uvedené inak.