Estadística i Probabilitat

ÍNDEX
 

Introducció

Objectius

Probabilitat elemental.

La Llei dels Grans Nombres

Probabilitat composta.

L'atzar i la probabilitat 
INTRODUCCIÓ

Aquesta unitat és una primera aproximació als conceptes d'atzar i probabilitat. S'hi introdueixen els conceptes elementals de la teoria de la probabilitat (esdeveniment, freqüència, etc.).

A partir d'exemples pràctics es defineixen els diferents conceptes i s'enuncien les regles i lleis bàsiques de la probabilitat (regla de Laplace i llei dels grans nombres).

La unitat acaba amb una primera aproximació a la probabilitat d'esdeveniments compostos, amb l'estudi dels casos d' unió i intersecció d'esdeveniments.

OBJECTIUS
  • Comprovar de forma empírica la llei dels grans nombres.
  • Aplicar la regla de Laplace pel càlcul de probabilitats senzilles.
  • Relacionar i distingir els conceptes de probabilitat i freqüència d'un esdeveniment.
  • Efectuar càlculs de probabilitats d'esdeveniments compostos.

  Ángela Núñez Castaín

Versió en catalą: Conxa Sanchis Sanz

 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2010
 
 

Licencia de Creative Commons
Els contingut s d'aquesta unitat didàctica estan sota una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.