Geometria

ÍNDICE
 

Introducció

Objectius

1. La circumferència i els seus elements

2. Posicions relatives de circumferències i rectes

3. El cercle i les figures circulars

4. La longitud de la circumferència i el número π

5. L'àrea del cercle

Avaluació

LA CIRCUMFERÈNCIA i EL CERCLE
INTRODUCCIÓ

   

En aquesta unitat revisem la circumferència, el cercle, els elements de la circumferència i les figures circulars. També treballem les posicions relatives de circumferències i rectes. Per últim, estudiem el número π i el càlcul de la longitud d'una circumferència i de l'àrea del cercle. Experimentem els continguts de la unitat mitjançant applets interactius. Les activitats d'autoavaluació ens permeten revisar els conceptes treballats.

OBJECTIUS
  • Conèixer la definició de circumferència i els seus elements: radi, corda, arc i diàmetre.
  • Reconèixer les posicions relatives de circumferències i rectes.
  • Conèixer la definició de cercle i les figures circulars: semicercle, corona circular, segment circular i sector circular.
  • Conèixer la relació entre la longitud d'una circumferència i el seu diàmetre. Reconèixer el número π i saber calcular la longitud d'una circumferència i l'àrea d'un cercle.

  Jorge Sánchez Pedraza
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2007