El principal objectiu del projecte Descartes és oferir als professors i als alumnes una nova forma d'enfocar l'aprenentatge de les matemàtiques, promovent noves metodologies de treball en l'aula més actives, participatives, motivadores i personalitzades, per a millorar, amb això, els processos d'ensenyament i aprenentatge.

El desenvolupament del nippe, la creació dels materials didàctics, els cursos de formació, la web... només són elements posats a disposició de qui vulgui utilitzar-los. Considerem que tots ells faciliten la seva utilització en l'aula, però també sabem que aquest pas no és ni fàcil ni freqüent. La major part dels professors que fan el curs de Descartes no utilitzen els materials més que de forma esporàdica. Tanmateix, el pas de voler utilitzar-ho a utilitzar-ho realment no és evident ni intuïtiu: requereix també de procés de formació que faciliti aquest trànsit indispensable.

Entenem que l'experimentació que es pretén, en la que es desitgen usar de forma continuada i predominant els materials didàctics del projecte Descartes, és una tasca complexa que requereix tenir coneixement o, almenys, assistència per a resoldre els problemes que sorgeixin en tres camps:

1 Determinació dels materials didàctics del projecte Descartes. 
  • Requereix que es coneguin els materials didàctics disponibles i la seva forma d'ús. Per a això és important que s'hagi realitzat algun dels cursos Descartes (Bàsic o Descartes 2), la qual cosa garanteix un bon coneixement de el web Descartes, dels seus materials didàctics i dels serveis que el web ofereix.

2 Planificació de l'experimentació en condicions noves 
(amb ordinadors), utilitzant nous materials i noves metodologies.

  • Pot servir de referència qualsevol experiència d'innovació realitzada anteriorment o haver utilitzat amb regularitat els ordinadors amb els alumnes, encara que no sigui amb Descartes. Considerem que aquest aspecte és la clau del tot el procés, per la qual cosa aquest curs capacita per a organitzar les activitats durant els dos mesos que es desitja que duri l'experimentació. Es comptarà amb un tutor que ajudarà a fer la planificació i resoldre els problemes que puguin sorgir durant tot el procés.

3 Resolució dels problemes tècnics de Descartes i de l'ordinador. 

  • Una de les majors dificultats que poden sorgir a l'hora de dur a terme la planificació realitzada serà, previsiblement, l'adaptació d'escenes o la creació d'escenes noves i la resolució d'errades o incompatibilitats dels ordinadors perquè els materials funcionin amb normalitat. En ambdós casos es comptarà amb ajut per a intentar superar aquestes dificultats.