EQUACIONS DE PRIMER GRAU
Geometria

ÍNDEX

OBJECTIUS

 1. DEFINICIÓ

 2. SOLUCIÓ AUTOAVALUACIÓ

 3. EQUACIONS SENZILLES AUTOAVALUACIÓ

 4. EQUACIONS AMB PARÈNTESIS AUTOAVALUACIÓ

 5. EQUACIONS AMB DENOMINADORS AUTOAVALUACIÓ

 6. PROBLEMES AUTOAVALUACIÓ

En aquesta unitat didàctica podràs realitzar exercicis amb els quals aprendràs a:
 • Reconèixer una equació de primer grau.

 • Comprovar si un nombre és solució d'una equació.

 • Resoldre equacions de primer grau senzilles.

 • Resoldre equacions de primer grau amb parèntesis.

 • Resoldre equacions de primer grau amb denominadors.

 • Plantejar i resoldre problemes mitjançant equacions de primer grau.


  Índice Definición
 

Miguel Ángel Cabezón Ochoa

Versió en català: Joan Carles Fiol Colomar

 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Any 2011
 
 

Licencia de Creative Commons
Els continguts d'aquesta unitat didàctica estan sota una llicència de Creative Commons, si no s'indica el contrari.