ÀREES I PERÍMETRES:


Els poliminós són quadrats connectats per un costat.

    1) Contstrueix els diferents poliminós de 3 quadrats i dibuixa'ls al teu quadern. Canvia els controls de la barra inferior per moure els quadrats verds i formar els diferents poliminós connectant-los amb el quadrat fix vermell.    2) Contstrueix els diferents poliminós de 3 quadrats i dibuixa'ls al teu quadern. Canvia els controls de la barra inferior per moure els quadrats verds i formar els diferents poliminós connectant-los amb el quadrat fix vermell.

    3) Completa la frase: els poliminós formats pel mateix nombre de quadrats tenen...


Pàgina següent>


Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.