alt

  UNIDADES DIDÁCTICAS
euskara

Descarga      1º ESO
       Zenbaki arruntak
       Multiploak eta zatitzaileak
       Zenbaki osoak
       Zenbaki hamartarrak
       Zatikiak
       Proportzionaltasuna
       Adierazpen aljebraikoak
       Zuzenak eta angeluak planoan
       Poligonoak, perimetroak eta azalerak
       Zirkunferentzia eta zirkulua
       Taulak eta grafikoak
       Estatistika eta probabilitatea
  Subir   
Descarga      4º ESO (B)
       Zenbaki errealak
       Potentziak eta errotzaileak
       Polinomioak
       Ekuazioak eta sistemak
       Inekuazioak
       Antzekotasuna
       Trigonometria
       Funtzioak eta grafikoak
       Funtzio polinomikoak
       Funtzio arrazionalak, esponentzialak eta logaritmikoak
       Estatistika
       Probabilitatea
  Subir