Geometria

ÍNDEX
 

Introducció

Objectius

1.- Equacions de la recta

1.1.- Equació vectorial de la recta
1.2.- Equacions paramètriques de la recta
1.3.- Equació contínua de la recta
1.4.-Equació general o implícita de la recta

Activitat guiada 1
Activitat guiada 2
Activitat guiada 3

1.5.- Equació explícita de la recta. Pendent d'una recta vectorial

2.- Significat del pendent d'una recta

2.1.- Obtenció del pendent d'una recta a partir de dos dels seus punts
2.2.-Forma punt-pendent de l'equació d'una recta


Activitat guiada 4
Activitat guiada 5
Activitat guiada 6


EQUACIONS DE LA RECTA EN EL PLA
INTRODUCCIÓ

En aquesta unitat es tracten les diferents equacions de la recta, les relacions entre elles, i es dóna importància al concepte de pendent de la recta. Se suposa un domini bàsic dels continguts relacionats amb vectors i amb trigonometria, a nivell de quart d'ESO.

També es proposen exercicis senzills i es proporciona l'ajuda d'exemples i d'activitats guiades tipus.
OBJECTIUS

  • Obtenir les diferents formes de l'equació d'una recta en el pla:
  • Amb un punt i un vector director.
  • Amb dos punts.
  • Amb un punt i el pendent.
  • En relació a una altra que n'és paral·lela, donat un dels seu punts.
  • Relacionar les diferents formes de l'equació d'una recta i saber obtenir a partir d'una totes les altres, extraient-ne tota la informació necessària.
  • Donada l'equació d'una recta en qualsevol forma, extreure'n informació: punts, pendent, vector director.
  • Relacionar el pendent d'una recta amb un vector que dóna la seva direcció.
  • Aprendre a utilitzar les escenes per sedimentar continguts geomètrics molt bàsics.

 
   
  Ángela Núñez Castaín (modificat per Zoila Pena i Terrén)
 
© Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Año 2001 (Modificació novembre 2008)
 
 

Licencia de Creative Commons
Els continguts d'aquesta unitat didàctica estan sota una licencia de Creative Commons si no s'indica el contrari.