Xeometría

ÍNDICE
 


Unidades didácticas:

Semellanza 

Trigonometría

Material complementario:

Enquisa inicial

Proba inicial

Repaso básicos xeometría

Ángulos 30º, 45º e 60º

Follas de traballo

Enquisa final

EDA 2009
DESCARTES NA AULA

O curso pasado por primeira vez utilicei os ordenadores na miña clase, traballando a estatística descritiva cunha folla de cálculo; certamente tiven que adicar mais tempo que co método tradicional, pero os resultados da avaliación foron bos, os alumnos e alumnas traballaron moito e penso que foi o que mais lles gustou de todo o curso. Este ano propuxéronme  participar na experiencia Descartes na aula organizada polo Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en colaboración coa Xunta de Galicia, na que utilizando un material didático novedoso e manipulativo, a web Descartes, os alumnos convertense en os protagonistas da sua aprendizaxe.

Nestas unidades didácticas faremos o estudo da semellanza e iniciamos o da trigonometría, tamén veremos exemplos prácticos e as súas aplicacións.

OBXECTIVOS

  •  Motivar os rapaces, para que teñan unha actitude positiva fronte as matemáticas
  •  Transformalos en elementos activos no proceso da aprendizaxe
  •  Mellorar a súa capacidade de comprensión lectora
  •  Que sexan capaces de aprender dos seus erros
  •  Potenciar o traballo en equipo
  • Acadar os obxectivos reflectidos na programación do departamento para os temas a tratar
  •  Mellorar o rendemento académico
  • Mellorar a atención a diversidade xa que cada un marcará o seu propio ritmo de aprendizaxe

  Autora: Mª Isabel Hermida Rodríguez
 
© Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Año 2009